Политика за поверителност

Какво са лични данни?

Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или
непряко. Така например, непряко идентифициране е номерът на мобилния Ви телефон.
Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като
например ЕГН, ЛНЧ, клиенти код, телефонен номер, имейл адрес и др.

Какво включва обработването на Вашите лични данни?

Обработването на Вашите лични данни включва операции, извършвани с лични данни или
набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване,
организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане,
консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по
който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване
или унищожаване.

За кого е предназначена информацията?

За мен и упълномощените от мен лица.

Как и защо събирам лични данни?

Вие сами предоставяте своите лични данни, всеки път когато искате да получите някаква информация или моето предложение. Данните се събират посредством контактните форми, които попълвате. Данните се събират, за да мога да Ви изпратя информацията която сте заявили, или да се свържа с вас при интерес от ваша страна.

Можеш ли да получиш информация?

Вие можете да отправяте питания или заявки, свързани с Личните ви данни, как да упражнявате правата си, свързани с тях, за което можете да се свържете на следния имейл: office@kupiotmen.com